کفِ مطالباتِ اِصلاح طلبان در حدِّ سیاه چالهٔ جَهلِ جمهوریِ اسلامی! 1

فهرست

تماس

درباره ما

تحلیلگران

هفتگی

سیاسی

اجتماعی

فرهنگی

Kafe-motalebat-eslah-talaban

Kafe-motalebat-eslah-talaban

کفِ مطالباتِ اِصلاح طلبان در حدِّ سیاه چالهٔ جَهلِ جمهوریِ اسلامی!

1 مطالباتِ اِصلاح طلبان در حدِّ سیاه چالهٔ جَهلِ جمهوریِ اسلامی!

اِصلاح طلبِ حکومتی موجودیست که دچار فَرگشتِ فکری نشده و به دو گونهٔ اصلاح طلبانِ خارج نشین و داخل نشین انشعاب پیدا می کنند. گونهٔ خارج نشین آن نیز به سه زیر شاخه تقسیم می شوند. زیر شاخه نَرم تَنان که بعد از جنبشِ مردمی ۸۸، در قالبِ پناهنده سیاسی اعزام به خارج شدند. زیر شاخه سخت پوستان که سالیانِ سالست در خارج به پاچه خواری در رسانه های اصلاح طلب مشغول به دعا نویسی برای حفظ جمهوری اسلامی می باشند. یک زیر شاخهٔ یواشکی نیز در بینِ این اصلاح طلبان موجودست که نَرم تَن بنظر می رسد در نگاه اول ولی سخت تَن می باشند، نه قلمی می زنند و نه کیبوردی ولی باز نشرِ تبلیغاتِ جمهوری اسلامی از نوع دهه  «طلایی» عمام کارشانست و تبلیغِ  «انتخابات» از نانِ شب برایشان واجب ترست چه بسا که نان بوقلمون و شرابِ شب شان از این طریق تامین می شود.

سه زیر شاخه خارج نشین و یک شعبه داخل نشین اصلاح طلبی عاشقِ رای دادنست و از «دموکراسیِ » جمهوری اسلامی پسندانه فقط رای دادنش را بَلدست و بَس.  آنها در هر معرکه «انتخاباتی» یکدفعه سر و کله شان پیدا می شود و از زبانِ مردمِ ایران می گویند که اگر مردم رای ندهند، «امنیت» نخواهند داشت. البته راست می گویند، مردم با این همه «امنیت» چه کار کنند؟ ایران، بالاترین رتبه اعدام در جهان بر حسبِ جمعیت را دارد. شما چقدر توقعتان بالاست، دیگر چه می خواهید؟ کفِ مطالباتتان را کمی هم کَف تر کنید تا  کامل به سیاه چالهٔ جهلِ جمهوری اسلامی فرو رویم.

عالیجنابانِ بنفش پوش و سبزِ قبا پوش، «حلزون» وار یکی به نعل می زنند و یکی به میخ و از ملاقه ها، طنزها و کاریکاتورهایِ سالانه شان مفادِ مُلَینی بیرون می آید تا افکارِ یُبس شان را بَزَک کند و دمِ «انتخابات» یکدفعه از «دموکراسی» جمهوری اسلامی پسند یاد می کنند که از «دموکراسی» فقط رای دادنش برایشان مانده.

اِصلاح طلبِ حکومتی، ادبیاتِ لُمپنیش چنان جمهوری اسلامی پسندست که لات ها و جاهل ها در برابرش لُنگ می اندازند. آنها اظهار نظر کردنِ کنشگرانِ برانداز را با فحشهایِ چاله میدانی، هَک کردن، توهین و حتی تهدید به مرگ در نطفه خفه می کنند، چون تعریفِ دموکراسی را مثلِ واژه های دیگر به نفع خود تحریف کرده اند. سفسطه گری، مغلطه کاری، بلوف زدن و هر کار غیر اخلاقی دیگری برای حفظ جمهوری اسلامی برای آنها از اوجبِ واجباتست.

رای دادن به هر جناحِ جمهوریِ اسلامی، کشور را یک قدم به سیاه چاله جهلِ جمهوری اسلامی نزدیکتر می کند.

منصوره ناصرچیان، نویسنده تحلیل روز

Author: منصوره ناصرچیانCreated: 5/18/2017Updated:Category: سیاسیTags: ایران، سیاست، انتخابات

https://disqus.com/embed/comments/?base=default&f=tahlil-rouz&t_i=kafe-motalebat-eslah-talaban&t_u=http%3A%2F%2Ftahlilrouz.com%2Fpolitic.html%23!%2Fkafe-motalebat-eslah-talaban&t_e=Kafe-motalebat-eslah-talaban&t_d=Kafe-motalebat-eslah-talaban&t_t=Kafe-motalebat-eslah-talaban&s_o=default#version=a616b00d82dba0add0ed368ee971e5eb

Advertisements

Author: mansourehn

I am freelancer and I was radio producer for five years. I produced 110 radio shows both in English and Persian at CHSR FM from 2010-2015. I have been writing for the think tank of "Tahlil Rooz" daily analysis of news located at the U.S mostly in Persian. I write satire, poetry and news analysis mostly about Iran.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s