آدینه را به خاطر بسپار، «انتصابات» مردنی‌ست!

نویسنده تحلیل روز جمعه , 26 فوریه , 2016   تحلیلستان, نه بگوییم به انتصابات   بدون نظر

منصوره ناصرچیان /

آورده‌اند در روزگارانی خیلی نزدیک، کشوری که خود را هم جمهوری و هم اسلامی معرفی کرده بود؛ در هذلولی زمان بین جمهوریت و اسلامیت به سیر قهقرایی خود ادامه می‌داد و سر هر فرصتِ انتصاباتی، ترمزی از جنسِ زمانِ حال را وارد ماجرا می‌کرد که ماهیت جمهوریت‌اش را بر ماهیت اسلامیت‌اش بچرباند و توهم دموکراسی را در مردم بر بیانگیزاند.

باری از معاصی، منکری نبود که نکردند و سپس مُسکری نماند که تناول ننمودند تا پس از آن تراوشات مغزیِ اتاقِ فکرشان را به مردم تزریق کنند آقایان اتاق فکر که خود را روشنفکران دینی می‌نامند و به هیچ وجهی حاضر به جدایی دین از سیاست نیستند دایم مردم را با تاکتیک‌های ترس از شبیه شدن به سوریه می‌ترسانند تا مردم را شاکر اوضاع اخیر کنند و آنها را پای صندوق رای بیاورند.

آنها انگشتان اشاره‌ی خود را به سمت انگشتان اشاره‌ی مردم گرفته و آن را سرنوشت‌ساز می‌دانند، انگشتان اشاره‌ی با مُهر آبی را خریدار هستند تا از داخلِ صندوق، فرد مورد نظر را شعبده‌بازانه درآورند و با انگشتِ اشاره؛ آنها را به دنیای دموکراسی معرفی کنند و پوز دموکراسی بودنِ جمهوری اسلامی را بدهند.

اتاق فکر آقایان مثل کُمد آقای ووپی، درش را که باز کنی همین‌طور افراد تحصیل‌کرده‌ی فرنگ رفته خود جمهوری اسلامی می‌ریزد بیرون، افرادی که در روزنامه‌های معتبر دنیا دایم قلم می‌زنند و شکست هسته‌ای را پیروزی هسته‌ای می‌خوانند.

 اگر انگشت اشاره‌تان به جوهرِ آبی جمهوری اسلامی آغشته شود، یعنی اتاق فکرشان باز معجزه کرده و با پول هنگفت توانسته شما را متقاعد کند که در کپسول زمان گیر کنید و هیچ راه برون رفتی از جمهوری اسلامی ندارید.

آدینه را به خاطر بسپار، انتصابات مردنی‌ست!

Advertisements

Author: mansourehn

I am freelancer and I was radio producer for five years. I produced 110 radio shows both in English and Persian at CHSR FM from 2010-2015. I have been writing for the think tank of "Tahlil Rooz" daily analysis of news located at the U.S mostly in Persian. I write satire, poetry and news analysis mostly about Iran.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s